Facadeisolering

Facadeisolering er kan være en særdeles god løsning for ældre huse, eller i huse hvor der ikke er plads til hulmursisolering.

Hvordan foretages facadeisolering?

Typisk består en løsning i, at man monterer stolper af trykimprægneret træ eller stålprofiler på den eksisterende facade. Imellem dem monterer man isoleringen, enten i form af ruller eller af batts. Er det nødvendigt med flere lag isolering, så lægges næste lag lægter, så de krydser de første lægter. På den måde minimerer man kuldebroer og imellem disse lægter monteres det næste lag isolering.

Yderst monterer man et lag bestående af cedertræ eller lærk på klink, men der kan også anvendes eternit plank. Selve yderbeklædningen vil man montere på afstandslister, da man derved sikrer tilstrækkelig ventilation bagved. For at forhindre skadedyr som insekter, mus og rotter i at trænge ind så sikres ventilationsspalten med et insektnet. Beklædningen skal minimum være klasse 2, det er en brandteknisk betegnelse.
 
Isoleringen fortsættes ned foran soklen mellem 30 til 60 centimeter, på den måde kan man bryde kuldebroen ved overgangen til fundamentet. Når man alligevel er under jorden, bør man overveje at lave et omfangsdræn.

Hvad er fordelen ved facadeisolering?

30% mere effektiv! Ved at vælge facadeisolering, frem for indvendig isolering, så er metoden cirka 30% mere effektiv. Når man isolerer indvendig er der vægge, der går på tværs af ydervægge, som sammen med øvrige dele af konstruktionen vil fungere som kuldebroer.

Mindre risiko for fugtproblemer
Ved facadeisolering holdes den eksisterende ydervæg varm og tør, dermed mindskes risikoen for fugtproblemer. De gamle ydermure vil komme til at fungere som “varmedepot” i vinterhalvåret og være med til at holde huset køligt om sommeren.

Slip for renovering af gammel og nedslidt facade

Er facaden gammel og nedslidt, så forbedres den ved en udvendig isolering. Man kan ved isolering faktisk slå to fluer med et smæk. Hvis fugerne er ved at smuldre eller facadepudsen er ved at krakelerer, så kan man ved at isolere udvendig undgå en renovering af facaden.

Med facadeisolering optager du ikke boligareal

Facadeisolering vil ikke optage plads indvendigt, så selve boligarealet forandres ikke. Varmerør, radiatorer, el samt stuk og andet vil forblive uberørt og skal ikke flyttes, som ellers ville være nødvendigt i forbindelse med indvendig isolering.

Ingen støv og snavs
Eftersom arbejdet udføres udenfor og dermed ikke påvirker de indvendige rum, så slipper du for besværet med at dække af og for rengøring efter støv og snavs i forbindelse med arbejdet.

OBS! vær opmærksom på om huset ligger i skel?

Vær opmærksom på, at såfremt huset ligger i skel, så er det ikke lovligt at isolere ud over matrikelgrænsen. Inden isolering skal du skal drøfte sagen med din nabo, om de vil acceptere en skelforandring.

Få tjekket din facade – gratis!

Hos Dansk Efterisolering kan du bestille et gratis isoleringstjek. Vi gennemgår din facade og hulmur, for at tjekke hvor tæt isoleringen ligger. Hvis der er dannet kuldebroer og konsulenten mener, at du kan få gavn af en efterisolering, så sender vi et uforpligtende tilbud på en facadeisolering. Har du en høj varmeregning så er det generelt en god indikator for at der er noget galt med isoleringen af huset. Er huset bygget før 1970 og frem, så anbefaler vi at få foretaget en termografering. På den måde får du den bedste mulighed for at kunne se hvilken tilstand muren er i, og hvordan den bedst kan isoleres.