Arbejdsprocessen

Hulmursisolering er et nemt og enkelt indgreb. Man fylder hulmuren med isolering ved at bore et hul på kun 22 mm i fugen og indblæser herefter isoleringen, vi skal IKKE fjerne hele sten som i gamle dage, efter endt isolering med mørtel igen så man ikke kan se der har været et hul.

Antallet af huller der bores i muren variere meget, alt efter om hulmuren er helt tom eller om der er bats eller andet gammelt isolering i muren.

Typisk kan alle hulmurs isoleringer udføres på 1 dag og vi skal kun have adgang til ( 230v ) strøm og lidt vand.