Isolering af ydervægge til en favorabel pris

Isolering af ydervægge

Få isolering af ydervægge og reducer dit varmeforbrug betragteligt

Varmetabet gennem uisolerede ydervægge udgør typisk omkring 33 % af det totale varmetab og må derfor anses for at være uacceptabelt stort. Varmetabet afhænger naturligvis af, hvorvidt der er mange og/eller store velisolerede vinduer, som gør det relative areal af ydervæggen mindre.

Der findes adskillige alternative løsninger til isolering af en ydervægge afhængigt af, hvorledes ydervæggene er konstrueret og bygget. De mest almindelige isolerings løsninger er hulmursisolering eller ind- og udvendig efterisolering, hvorimod massive mure er betydeligt mere vanskelige og dyrere at isolere. Såfremt ydervæggen er bygget som hulmur, er der typisk en afstand på 10 – 12 cm mellem den indvendige og den udvendige del af muren, og i de tilfælde er hulmursisolering klart den billigste og klart den mest enkle måde at efterisolere på.


Ring til Dansk Efterisolering Aps og bed om et godt tilbud på isolering af ydervægge. Vi er eksperter i isolering af ydervægge.
 
Isolering af ydervægge – en opgave for specialisten, nemt, billigt og bekvemt

Isolering af en ydervægge gennem hulmursisolering vil i sig selv kunne reducere en bygnings samlede varmetab med op til 33 %. Isolering af en hulmur foregår ved, at der i hulrummet mellem murens indvendige og udvendige del indblæses isolering i form af f.eks. flamingo granulat. Indblæsningen foregår ved at borer et 22mm hul i fugen hvorefter man blæser isoleringen ind.

Kontakt Dansk Efterisolering Aps og lad os få en snak om isolering af ydervægge, det betaler sig både her og nu samt i fremtiden.