!Bemærk håndværker fradrag og statstilskud er i øjeblikket på pause

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag er en økonomisk støtteordning til private boligejere, der fx renoverer eller bygger til. Ordningen giver op til 15.000 kr. i fradrag pr. person over 18 år.

Når du handler ved os er 60% af det fakturæret beløb altid arbejdsløn, Hvilket betyder du kan trække 60% af hele isolerings opgaven fra på din selvangivelse.

De 4 trin

    Bestil en isoleringsopgave.
    Betal elektronisk (fx med dankort eller via netbank)
    Indberet dine udgifter til SKAT i TastSelv
    Gem dokumentationen for arbejdet og betalingen

Sådan Gør du.

1. Bestil en isoleringsopgave.
Når arbejdet udføres på din helårsbolig, skal du have fast bopæl der, mens arbejdet udføres.

Vedligeholdelsesarbejde som isolering, facaderenovering og udskiftning af køkken skal udføres af en momsregistreret virksomhed. Udenlandske virksomheder skal både være momsregistrerede i Danmark og stå i RUT-registret.

 

2. Betal elektronisk (fx med dankort eller via netbank)
Arbejdet skal betales med en af disse betalingsformer:

Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank
Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller via leverandørens kortterminal
Indbetalingskort (girokort).
Udgifter betalt med kontanter giver ikke fradrag, medmindre du betalte i juni 2011.

 

3. Indberet dine udgifter til SKAT i TastSelv
Du skal indtaste dine udgifter i TastSelv under Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag). Indtast hver betaling for sig. Du skal bruge din dokumentation for arbejdet og betalingen, når du indtaster.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Udgiften til arbejdsløn bliver trukket fra det beløb, du skal betale skat af.

Hvis du skal have hjælp til at bruge TastSelv, kan du ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18. Det er en god ide at logge på, inden du ringer.

 

Flere personer i en husstand
Flere personer i en husstand (gælder ikke fritidsboliger) kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv og kan højst få et fradrag på 15.000 kr.

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dog som de eneste dele fradraget, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom kun den ene har betalt hele regningen.
Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for udgifter på op til 15.000 kr., dvs. et ægtepar/samlevende par tilsammen kan få fradrag for udgifter på op til 30.000 kr.
Beløbet overføres ikke automatisk til ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel af udgiften i TastSelv.
Hvis for eksempel børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene – se også under punkt 4 om fælles faktura.
Det er kun ejeren/ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller), der kan få fradrag vedrørende fritidsboligen.
Andre kan indberette for dig. I TastSelv kan du autorisere andre til at indberette dit servicefradrag. Vælg Profiloplysninger og tryk på fanen Autorisation af rådgivere/andre.

 

4. Gem dokumentationen for arbejdet og betalingen
Du skal ikke sende dokumentation til SKAT. Men SKAT kan bede om dokumentation for arbejdet og betalingen i op til fire år, efter at du har fået udført arbejdet.

Dokumentationen skal indeholde:

Identifikation af leverandøren (CPR-nr. for personer og CVR-nr./SE-nr. for virksomheder, dvs. virksomhedens momsregistreringsnummer)
Oplysninger om arbejdets art
Datoen for arbejdet
Adresse på stedet, hvor arbejdet er udført
Specifikation af arbejdslønnen
Fakturanummer (for virksomheder).
Hvis leverandøren er en virksomhed, skal du have en faktura. Prisen for arbejdsløn skal fremgå særskilt. Virksomhedens momsregistreringsnummer (CVR-nr./SE-nr.) skal også stå på fakturaen.

Hvis leverandøren er privatperson, kan du bruge en serviceerklæring som dokumentation. Den sikrer dig, at personen opfylder kravene til servicefradrag.

Når flere medlemmer af din husstand får fradrag for hver jeres del af en fælles udgift, kan I nøjes med én samlet faktura eller serviceerklæring.

Selve betalingen for arbejdet skal kunne dokumenteres med et kontoudtog eller en betalingskvittering.