Statstilskud

Vi laver alt papirarbejdet

Hos Dansk-Efterisolering Aps sørger vi altid for at søge alle tilskud så du får din isoleringsopgave så billigt som muligt. Den pris du får fra os og som du skal betale er altid efter tilskud, du skal derfor ikke tænke på at søge tilskud eller vente i flere uger på at få betaling for din energioptimering.

 
Tilskud fra energiselskaber

De danske energiselskaber (el, gas, fjernvarme og olieselskaberne) er blevet pålagt at bidrage til at danskerne reducerer energiforbruget. Som en del af en grøn støtte ordning har alle energiselskaberne derfor nogle faste energisparemål, som de skal nå. Nogle energiselskaber hjælper virksomheder, mens andre henvender sig til private boligejere. De energiselskaber, der har ekspertise i at bidrage til energibesparelser i boliger ’opkøber’ typisk noget af den besparelse, som en energirenovering medfører. Energiselskaberne betaler i mellem 25-35 øre per sparet kWh, så jo større en energibesparelse din energirenovering medfører – jo flere penge er der at hente i tilskud. Det varierer, hvor mange penge energiselskaberne yder i energitilskud.

Kontakt Dansk-Efterisolering Aps på 7026 1011 ved spørgsmål.